kerkdienstgemist.nl

Vacatures

Navigatie

Geschiedenis

Onze gemeente heeft eigenlijk een drietal “geboortedata”.

  • In 1845 werd in Zwartsluis een Afgescheiden gemeente opgericht. Deze Christelijke Gereformeerde Gemeente had een kerkgebouw aan De Nieuwesluis.
  • In januari 1887 vond ook in ons dorp de Doleantie plaats: er ontstond een Nederduits Gereformeerde Kerk. Men bouwde een noodkerk aan Het Singel.
  • In 1892 gingen beide gemeenten samen: het begin van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis. Om die eenheid als het ware te onderstrepen werd besloten samen een nieuwe kerk te bouwen aan Het Singel. In 1893 was het fraaie kerkgebouw klaar, waarin wij samenkomen voor onze erediensten.

In 2011 is de kerk ingrijpend gerestaureerd. De gevels binnen en buiten zijn voorzien van wapeningsstaven ter plaatse van de scheurvormingen. Deze scheurvormingen werden o.a. veroorzaakt door de druk van de toren op de spantconstructie. Door het aanbrengen van stalen kolommen en stalen trekstangen is er stabiliteit in de kap en de gevels tot stand gebracht. Bijna al het houtwerk buiten van de toren is vervangen. De afdekking van de achtergevel is in zink uitgevoerd. Het schilderwerk buiten is compleet aangepakt. Binnen zijn de wanden en plafonds volledig behandeld. Aangezien ons kerkgebouw als monument is aangewezen kon het e.e.a. met gedeeltelijke subsidie gerealiseerd worden.

Een andere investering die in 2010 werd afgerond was de nieuwbouw van een kerkelijk centrum op de plaats van de vroegere consistorie en crèche. Deze nieuwbouw kon mede financieel en organisatorisch gerealiseerd worden door de verkoop van gebouw "Vrede". Veel werk is er verricht door vrijwilligers en zelfwerkzaamheid.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de kerk verwijzen we naar het boek Van Voorgaande Dingen van dhr. R.D. Leenman. Het boekje Een tijd om te bewaren (onder redactie van ds. O. Doorn) verhaalt de restauratie-periode van 1988 tot 1990.