kerkdienstgemist.nl

Vacatures

Logo van de kerk

Navigatie

Gereformeerde Kerk Zwartsluis

Welkom bij de website van de Gereformeerde Kerk Zwartsluis,

We zijn een gemeente waarin evangelie en gemeenschap centraal staan. Jezus Christus is de hoop voor iedereen en daarom willen we elkaar en anderen brengen bij Jezus. Zo mogen we als gemeente deel uitmaken van de missie van God en Jezus zelf. Wij zijn een gemeente met…

  • De levende Heer Jezus Christus in het middelpunt
  • Het evangelie centraal
  • Gemeenschap als basis
  • Missie als focus

Wij geloven dat het de kern, de roeping en het voorrecht is van het christelijke geloof dat mensen met Jezus leven. De relatie met Jezus, het leven met Hem is het middelpunt en de prioriteit van ons leven. Dit begint met het inademen van Gods liefde die Hij in Jezus Christus aan ons heeft gegeven. Deze liefde gunnen we aan iedereen in Zwartsluis en omstreken. Oftewel: we willen Gods liefde ook weer uitademen.

Missie

De kern van het evangelie is Jezus Christus, Hij persoonlijk, in zijn ontferming en liefdevolle duidelijkheid; Hij is onze Verlosser en onze Heer. Hem willen wij volgen als zijn leerlingen, naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen. We verlangen ernaar om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God en het goede leven te leven. We verlangen ernaar om te groeien in geestelijke volwassenheid en onze identiteit te vinden in Christus. Alleen zo kunnen we Gods liefde uitstralen, ieder met de geestelijke gaven die de heilige Geest ons gegeven heeft. Zo werken we samen aan de opbouw van de gemeente en tot het tot bloei brengen van mens en schepping. We willen een gemeente zijn rondom een geopende Bijbel, het Woord van God.


Gemeenschap

Gemeenschap betekent dat liefdevolle relaties heel belangrijk zijn. In de christelijke gemeenschappen staat het evangelie steeds centraal. We willen iedereen laten meemaken hoe goed het is om deel uit te maken van gemeenschap(pen) waarin liefdevolle relaties mogelijk zijn, het evangelie klinkt en we kunnen delen wie God en Jezus voor ons zijn midden in het leven.

Het evangelie is per definitie missionair; het evangelie is het goede nieuws van Jezus voor heel de wereld en daarmee ook voor heel Zwartsluis. De missie van de kerk is de missie van Jezus. We willen mensen bij Jezus brengen en Jezus bij mensen. We willen in wie wij zijn en in wat wij doen Jezus laten zien. Wanneer de missie onze focus is, zullen alle andere onderdelen van het gemeenteleven en ons eigen geloof op hun plaats vallen. Net zoals je het beste leert wanneer je het moet doorvertellen.