kerkdienstgemist.nl

Vacatures

Navigatie

Beleidsplan

In het beleid van de gemeente willen we daarom rekening houden met de volgende kaders:

  1. We willen elkaar stimuleren om Jezus te kennen en dus met Hem te leven, om het leven met Hem het middelpunt en de prioriteit van ons leven en onze gemeenschap te laten zijn.
  2. We willen ons richten op God Drie-enig, en niet zozeer op de gemeente en op wat mensen doen. We willen Hem eren, loven en aanbidden. We willen bewust leven in Zijn reële Tegenwoordigheid in en onder ons.
  3. We willen een gemeente zijn die functioneert in gemeenschappen waarin het evangelie centraal staat. Gemeenschappen zijn groepen waarin liefdevolle relaties mogelijk zijn, we aandacht en zorg voor elkaar kunnen hebben. We delen hier ons leven. Dat het evangelie centraal staat betekent – naast het feit dat de levende Christus in ons midden is – dat in die gemeenschappen de Bijbel open gaat en vanuit het geloof met elkaar gesproken wordt, elkaar vanuit geloof bemoedigen en aansporen, met elkaar delen wat God in ons leven betekent.
  4. We willen de focus van wat we doen richten op het bekendmaken van het evangelie aan alle mensen. We geloven dat alle andere functies van het gemeenteleven dan optimaal functioneren.
  5. De leiding van de gemeente moet geestelijk functioneren: zelf leven met Jezus, in gemeenschappen waarin het evangelie centraal staat. Het (geestelijk) leven van de gemeente moet centraal staan, ook in de leiding, en niet zozeer de organisatie zelf.
  6. Niet enkelen moeten de gemeente draaiende houden, maar de gemeente als geheel mag functioneren als het lichaam van Christus. Daarom willen we gavengericht werken en is de leiding toerustend, ondersteunend en coördinerend.
  7. We willen ons laten leiden door de Heilige Geest, in het leven van de gemeente en in haar beleid. Daarom is het gebed wezenlijk: in het bestuur, in het pastoraat en in en rondom de erediensten.