kerkdienstgemist.nl

Navigatie

Contact

ADRES
't Singel 16, 8064 DJ Zwartsluis

Ds. Arjen van der Spek
Predikant

0382094404
Profiel foto
Joy Smit
Ouderenpastor

06 445 203 87
Profiel foto
Martijn Dragt
Jongerenwerker

06 107 811 46
Profiel foto
Martin Pastink
Voorzitter kerkenraad

06 533 250 26
Profiel foto
Paul Smelt
Scriba

06 133 886 57
Profiel foto
Jan Timmerman
Diaconaal medewerker

06 511980 08
Profiel foto


Koster
Dhr. J. Schraa

Archivaris
Dhr. T. Oosterhof

Ledenadminstratie
Mevr. G. Timmerman-Leeuw

Beheerders ‘De Poort’
Dhr. P.Leeuw. tel. 0652812419
Dhr. J. Schraa tel. 0629836087

Kerkfotograaf
Dhr. Jan van Kleef tel. 0648799835
Webredactie
Dhr. J. Vos