kerkdienstgemist.nl

Vacatures

Navigatie

Contact

ADRES
't Singel 16, 8064 DJ Zwartsluis

Ds. Arjen van der Spek
Predikant

06 509 371 46
Profiel foto
Joy Smit
Ouderenpastor

06 445 203 87
Profiel foto
Martijn Dragt
Jongerenwerker

06 107 811 46
Profiel foto
Martin Pastink
Voorzitter kerkenraad

06 533 250 26
Profiel foto
Paul Smelt
Scriba

06 133 886 57
Profiel foto
Jan Timmerman
Diaconaal medewerker

06 511 980 08
Profiel foto
Ledenadminstratie
Gera Timmerman-Leeuw tel. 06 105 284 23
Preekvoorziening
Erik & Hedi van der Stouwe-Zuidema
Orde van dienst
Heleen Schotanus-Schutte
Webredactie
Julien Vos
Koster
Piet Leeuw
Archivaris
Thijs Oosterhof
Beheerders ‘De Poort’
Piet & Henny Leeuw tel. 06 528 124 19
Kerkfotograaf
Jan van Kleef tel. 06 487 998 35