kerkdienstgemist.nl

Vacatures

Navigatie

Leerhuis

Het Leerhuis is een samenwerkingsverband van een aantal kerken in Zwartewaterland. Het Leerhuis biedt een ruim aanbod aan cursussen en thema-bijeenkomsten waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan.

Groei
De groei van het Leerhuis is gericht op het samen groeien in Christus. Inmiddels nemen de volgende kerken deel aan het Leerhuis: Hervormd PKN, Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerd PKN en Christelijk Gereformeerd, verdeeld over de drie kernen van Zwartewaterland: Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Wij staan open voor groei. Het biedt een groter draagvlak voor het realiseren van onze missie: door onderwijs en ontmoeting mensen (opnieuw/hernieuwd) in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Als kerken deze missie ondersteunen dan gaan we graag in gesprek over mogelijke deelname.

Wens
Het is onze wens in de samenstelling van het Leerhuis-team het draagvlak en de vertegenwoordiging vanuit de verschillende kerkelijke gemeentes en woonplaatsen in Zwartewaterland terug te zien. Cursusleiders en professionele trainers van zowel binnen als buiten de deelnemende kerken geven leiding aan het groei- en leerproces.

Gebed
Het programma komt tot stand door het zoeken naar de leiding van de Heilige Geest. Het Leerhuis verspreidt en vraagt gebedspunten en organiseert zelf gebedsbijeenkomsten. In de programma-adviesraad zijn de predikanten van de deelnemende kerken vertegenwoordigd.

Bron: leerhuiszwartewaterland.nl/over-ons/