Giften en ANBI

Gereformeerde kerk:


ANBI gegevens »
Cijfers van 2018 en de begroting van 2019 »

Rekening 2019 

Privacyverklaring:

Privacyverklaring geref. kerk Zwartsluis

 

Diaconie:
Cijfers van 2019 »

Collectemunten:
Deze zijn iedere 1e woensdag van de maand te koop van 19.00-19.30 bij de penningmeester in de poort.

Rekeningnummers:

Kerk  NL39 RABO 0373 7348 24

Diaconie  NL60 RABO 0373 7111 66

Geref.kerk Zwartsluis/Roemenië NL93 FVLB 0635811227

Zending NL91 SNSB 0905902181

Kerkbode NL46 SNSB 0878587888

Kerktelefoon NL80 FVLB 0635811073

Actie nieuwbouw NL80 FVLB 0635811073 


ANBI gegevens Stichting "Werk in Uitvoering"

Financieel jaaroverzicht 2019 »

Beleidsplan »