Kringen

De kringen vormen een wezenlijk en vitaal element in het leven van de gemeente. Twee kernwoorden: ‘evangelie’ en ‘gemeenschap’ komen hier samen. In het kort gezegd: hoe kunnen we midden in het leven staan met God. In de kringen bespreken we leven en geloof én zien we naar elkaar om. Er is bewust ruimte om vragen als ‘hoe is het met je’ en ‘hoe kun je met de situatie omgaan vanuit je relatie met Jezus Christus?’ te stellen. Binnen de kring kan de christelijke gemeenschap worden ervaren. En binnen de kring kan geloofsverdieping met het oog op het dagelijks leven plaatsvinden.
Van harte welkom om te komen kijken bij één van de onderstaande kringen/groepen!

Jaarthema
Inhoudelijk staat ieder jaar een thema centraal. Dit jaar is dat ‘Leven in het Koninkrijk’. Gods Koninkrijk betekent dat mensen onder Zijn heerschappij van liefde en duidelijkheid een goed leven leiden, in de lichtkring van Gods genade staan en gericht zijn op het welzijn van anderen. Dit is de opdracht voor alle leerlingen van Jezus Christus. In het seizoen 2015-2016 staan we stil bij verschillende facetten van dit leven met God.
Klik hier voor een nadere toelichting op het jaarthema 2015-2016.

Gemeente Groei Groepen
Hier staat het geloofsgesprek centraal (waarbij ook de onderlinge zorg een plaats heeft). De groepen komen van september tot april maandelijks bijeen. Klik hier voor een overzicht van de onderwerpen en de data waarin de onderwerpen worden behandeld in de groepen en in de zondagse eredienst.
Informatie bij mw. K. van der Heide (038-3866996, wdoosje@hetnet.nl) en ds. H.O. ter Beek (038-7370109, henricoterbeek@xs4all.nl)

Wijkgerichte bijeenkomsten van groepspastoraat
Hier staat de onderlinge zorg binnen de christelijke gemeenschap centraal (waarbij ook aandacht is voor het jaarthema). De groepen komen enkele malen per jaar bijeen. Informatie bij de pastorale ouderlingen groepen: dhr. C. Berens (038-3866331, ceesencorinaberens@home.nl) en mw. R. Bosgraaf-Schapelhouman (038-3867805, renje@ab49.nl)

Er functioneren ook andere groepen binnen de gemeente, die een eigen toegespitst programma hebben:
Zie op de pagina voor Jeugd: J.O.Y.
Zie de interkerkelijke gesprekskring ‘In gesprek met de Bijbel’
Zie de gesprekskring ‘Interkerkelijke vrouwen onder elkaar’