Giften en ANBI

Voor de ANBI gegevens van de gereformeerde kerk > klik hier.

Voor de cijfers van 2016 en de begroting van 2017 > klik hier.

Collectemunten zijn iedere 1e woensdag van de maand te koop van 19.00-19.30 bij de penningmeester in de poort.

Rekeningnummers;

Kerk NL80 FVLB 0635811073

Diaconie NL80 FVLB 0225356252

Geref.kerk Zwartsluis/Roemenië NL93 FVLB 0635811227

Zending NL91 SNSB 0905902181

Kerkbode NL46 SNSB 0878587888

Kerktelefoon NL80 FVLB 0635811073

Actie nieuwbouw NL80 FVLB 0635811073 


ANBI gegevens Stichting "Werk in Uitvoering"

Voor het financieel jaaroverzicht 2016 klik hier.

Voor het beleidsplan klik hier.