Contact

Predikanten
ds. H.O. ter Beek
tel. (038)7370109 / E-mail: henricoterbeek@xs4all.nl 

ds. A.A. van der Spek
tel. (085)1042890 / E-mail: arjenvdspek@solcon.nl

Voorzitter kerkenraad
dhr. B.A. Vinke
tel. (038)3867718 / E-mail: bavinke@hetnet.nl

Scriba
dhr. P.F.A. Smelt
tel. (038)3869120 / E-mail: scriba@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

Kerkelijk Bureau
Centraal adres voor de kerkenraad is het scribaat. Voor het aanvragen van doop, huwelijk en begrafenis kan men contact opnemen met de wijkpredikant.
Voor wijzigingen burgerlijke stand en verhuizingen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:
fam. A.G. Bosgraaf-Schapelhouman
tel. (038)3867805 / E-mail: info@ab49.nl

Archivaris
dhr. T. Oosterhof
tel. (038)3868244 / E-mail: th.oosterhof@kpnmail.nl

Koster
mw. E.K. Pastink-van Dijk
tel. (038)3866834 / E-mail: elizepastink@msn.com

Beheerder 'De Poort'
fam. van Veen-Moorman
tel. (038)3868545 / E-mail: depoort@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

Locatie kerkelijke gebouwen

Het telefoonnummer van het kerkgebouw is (038)3867897


* Deze velden zijn verplicht.

Webmasters                                                                                                   
webredactie@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

facebook@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

Fotograaf
dhr. J.J.T. van Kleef
tel. 0648799835 / Email: jjtkleef@gmail.com