Verbintenisdienst ds. Bert Davelaar in Rotterdam

Met dankbaarheid nodigen wij (de gemeenschap Licht op Zuid) u uit voor de verbintenisdienst van onze missionair werker Bert Davelaar. Hij gaat in samenwerking met de Maranathakerk aan de slag voor de missionaire gemeenschap Licht op Zuid te Rotterdam-Zuid.

Wanneer?

In de viering van Deo volente zondag 22 mei 2022 wordt dominee Bert Davelaar aan Licht op Zuid verbonden als predikant met een bijzondere opdracht voor het missionaire werk. Bert studeerde na de middelbare school wiskunde en wijsbegeerte aan de TU Twente en switchte na twee jaar naar theologie aan de VU. Hij werkte 8 jaar als pastoraal medewerker voor de Pniëlkerk in Amsterdam, daarna werd hij predikant in Kockengen (1997), later in Zwartsluis (2005) en vanaf 2011 werkt hij op Zuid'. WOO Simon J. van der Vlies, predikant van de Maranathakerk, zal de verbintenis leiden en daarna zal Bert voorgaan. Vervolgens zullen we hem hartelijk verwelkomen. De viering van de verbintenis vindt plaats in de Maranathakerk, Hillevliet 116 te Rotterdam en begint om 13.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid om dominee Bert Davelaar te begroeten en wordt u een lunch aangeboden.

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen vragen wij u vóór 15 mei op te geven, via jorien@lichtopzuid.nl.

Namens het Leiderschapsteam van Licht op Zuid, Simon J. van der Vlies, voorzitter

Naar het overzicht