Update maatregelen kerkbezoek

Per 6 februari is bij de diensten het volgende van kracht:

Aanmelden:

* Het vooraf aanmelden voor kerkbezoek komt te vervallen

* Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs

* Als u gebruik wilt maken van de stoelen of een bepaald plekje dan kunt u dat van tevoren melden via reserveren@gereformeerdekerkzwartsluis.nl 

Plaatsen in de kerk

* Om afstand te houden, wordt er nog steeds één rij vrijgelaten

* In de banken worden twee zitplaatsen vrijgelaten tussen de bezoekers die niet bij elkaar horen

* Vanaf 09.35 uur staan gastdames en -heren klaar om de beschikbare plaatsen te coördineren. Zou u uiterlijk om 09.50 uur aanwezig willen zijn, zodat iedereen op tijd in de dienst kan zijn?

Ingangen

* De hoofdingang is voor de bezoekers die boven willen zitten

* De ingang achter de koster is voor de bezoekers die in het zijvak aan de voorkant van de kerk willen zitten

* De zij-ingang is voor de bezoekers die in het middenvak of het zijvak aan de achterkant van de kerk willen zitten

* U verlaat de kerk via dezelfde ingang als waardoor u naar binnen bent gekomen, de achterste rijen verlaten als eerste de kerk.

Kinderen

* De kinderen van de Kindernevendienst komen na de preek weer in de kerk

* De kinderen uit de oppas kunnen na de dienst worden opgehaald uit De Poort

Avonddiensten

* Bij de avonddiensten kunt u ook zelf een plekje zoeken op één van de beschikbare plaatsen.

Overig

* De manier van collecteren verandert niet (GIVT, bij de deur of via overboeking)

* Tijdens het verplaatsen in de kerk draagt u een mondkapje

* De basisregels (handen desinfecteren, afstand houden, geen handen schudden, thuisblijven bij klachten) blijven onverminderd van belang

We hopen op deze manier elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven

Naar het overzicht