Update coronamaatregelen (aanmelden weer verplicht)

Beste gemeenteleden,

Nu de situatie met betrekking tot corona de laatste tijd weer is verslechterd heeft de PKN nieuwe adviezen aan de gemeenten uitgebracht en adviseert men nadrukkelijk de veilige afstand weer in acht te nemen. We willen dit advies volgen, juist ook omdat het coronatoegangsbewijs niet van toepassing is op kerkdiensten. Dit maakt een verantwoorde toepassing van de basisregels extra van belang! 

Met ingang van a.s. zondag 14 november gelden daarom de volgende regels.  

 • Voor het bezoek aan de ochtenddienst kunt u zich opgeven via  reserveren@gereformeerdekerkzwartsluis.nl  
 • Opgave voor de avonddienst is niet noodzakelijk. 
 • Vóór vrijdag van de desbetreffende zondag de opgave doorgeven (deze week voor zaterdag 12.00 uur) 
 • U krijgt altijd vóór zaterdag 18.00 uur bericht, ook als er geen plaats in de kerk is. 
 • Heeft u zich opgegeven, maar kunt u de dienst niet bezoeken dan kunt u dat op zondag tussen 08.30 en 09.30 uur telefonisch of via app doorgeven via 06-51198008. 
 • Wanneer u gebruik wilt maken van de stoelen kunt u dat bij de reservering aangeven. 

Indien u de dienst bezoekt graag aandacht voor het volgende: 

 • Wilt u zich graag uiterlijk om 09.50 uur melden bij de ingang, zodat ook degene die u naar de plaats brengt op tijd in de dienst kan zijn. 
 • Voor het binnengaan van de kerk desinfecteert u uw handen. 
 • Bij het verplaatsen in de kerk wordt er een mondkapje gedragen.
 • De achterste rijen verlaten als eerste de kerk. 
 • U verlaat de kerk door dezelfde deur als die waardoor u bent binnengekomen. 
 • Houdt afstand. 
 • Uiteraard geldt: bij klachten blijft u thuis! 

Zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst zullen er meer gasten aanwezig zijn dan gebruikelijk. Dit betekent dat er minder plaatsen beschikbaar zijn voor de eigen gemeenteleden. 

Kindernevendienst en oppas 

Bij voldoende opgave zal er Kindernevendienst en oppas worden verzorgd. De kinderen van de KND gaan voor de dienst mee de kerk in en komen ook weer in de dienst terug. 

Naar het overzicht