Update corona versoepelingen

Afgelopen week heeft u in de kerkbode kunnen lezen dat per 20 februari alle coronamaatregelen in de kerk komen te vervallen. Bij nader inzien is dit wat een te voortvarend besluit en daarom geldt a.s. zondagmorgen het volgende. 
 
In de hele kerk houden we om en om steeds een bank vrij. Daarnaast wordt in de volgende vakken nog wel de anderhalve meter gehanteerd:
 
- achter de ouderlingen
- het vak achter de diakenen
- het grotere vak beneden aan de achterzijde (vanaf de preekstoel gezien links)
- boven de banken vanaf de preekstoel gezien links naast het orgel 
 
We hopen daarmee eventuele bezwaren om de dienst te bezoeken te hebben weggenomen.
 
Naar het overzicht