Opgave kerkdienst en updates COVID-19

We leven in een vreemde tijd. Het coronavirus waart nog volop rond. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid een groot risico. Beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt door de overheid. Per 29 september jl. zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus aangekondigd. Deze maatregelen raken ook ons als kerk.

Dringende oproep

Ook na 29 september kunnen kerkdiensten georganiseerd blijven worden zoals we nu gewend zijn, rekening houdend met alle richtlijnen. Wij houden ons aan de richtlijnen m.b.t. reserveren, triage (gezondheidsvragen stellen bij binnenkomst kerk) en placeren (de bezoekers worden naar hun plaats gebracht).

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten

Andere bijeenkomsten en kerkdiensten kunnen met maximaal 30 personen worden gehouden, waarbij uiteraard de geldende richtlijnen van het RIVM in aanmerking moeten worden genomen.

Kerkelijke huwelijksinzegeningen en begrafenisplechtigheden/herdenkingsdiensten blijven uitgezonderd van de (aangescherpte) landelijke maatregelen van de overheid, net zoals bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar van bijvoorbeeld jeugdverenigingen en catechisaties, de clubs en de tienerdiensten kunnen dus doorgaan.

Gemeentezang

De test die door de werkgroep “Zingen in de kerk” van de PKN is gemaakt is nogmaals uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten én omdat we in de veiligheidsregio IJsselland een veiligheidsniveau 1 hebben is vooralsnog besloten in de kerkdiensten de gemeentezang door te laten gaan. Update 5 oktober: nieuwe regelgeving van de overheid staat het niet toe om te zingen.

Naar het overzicht