Opbrengst Talentenactie

BEDANKT!

De organisatie van de onlangs gehouden Talentenactie wil iedereen bedanken die deze actie tot een enorm succes hebben gemaakt. De prachtige kavels die voor de veiling zijn aangeboden, de diverse acties die zijn opgestart, een groot aantal jongeren die zich hebben ingezet, verschillende sponsoren die een bijdrage hebben geleverd, kortom alles en iedereen die heeft bijgedragen aan een fantastische opbrengst van € 42. 154,42 heel, heel hartelijk bedankt. De opbrengst wordt besteed aan hulpverlening in Oekraïne, met name voor de aankoop van voedsel voor de komende winterperiode. 

Naar het overzicht