Nieuwe regelgeving omtrent Erediensten

Vanaf zaterdag 25 september is de regelgeving omtrent de coronamaatregelen aangepast. Vanuit de overheid is de verplichting om 1,5 meter afstand houden, veranderd in een dringend advies om afstand te houden.  

 

De PKN heeft nagedacht over deze verandering en is met de aanbeveling gekomen om de grenzen van wat mag niet op te zoeken, maar om rekening te houden met elkaar.  

 

Vanuit de coronawerkgroep is er gekeken naar de situatie binnen ons kerkgebouw. We hebben geprobeerd om een situatie te creëren waarbij iedereen zich veilig kan voelen. 

 

Om dat te bewerkstelligen is per 3 oktober a.s. bij de morgendiensten het volgende van kracht:

 

Aanmelden

 • Het vooraf aanmelden voor kerkbezoek komt te vervallen;
 • Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs;
 • In een gedeelte van de kerk blijft de 1,5 meter afstand bestaan. Als u daarvan gebruik wilt maken kunt u dat vóór vrijdag melden via reserveren@gereformeerdekerkzwartsluis.nl ;
 • Als u gebruik wilt maken van de stoelen kunt u dat ook van tevoren melden via hetzelfde mailadres; 

 

Plaatsen in de kerk

 • Om afstand te houden, wordt tussen de benutte rijen telkens één rij vrijgelaten (nu twee rijen); 
 • In de banken komen kaartjes te liggen die corresponderen met een zitplaats. Tussen de bezoekers die niet bij elkaar horen wordt één zitplaats vrijgelaten;
 • Het naar de plaats brengen van de bezoekers blijft bestaan. Dit kan dus ook inhouden dat u op een andere plaats dan gebruikelijk komt te zitten; 
 • Vanaf 09.35 uur staan de gastdames en -heren klaar om u naar de plek te brengen. Zou u uiterlijk om 09.50 uur aanwezig willen zijn, zodat degene die u naar de plaats brengt ook op tijd in de dienst kan zijn?;

 

Ingangen

 • De hoofdingang is voor de bezoekers die boven willen zitten;
 • De ingang achter de koster is voor de bezoekers die in het zijvak aan de voorkant van de kerk willen zitten;
 • De zij-ingang is voor de bezoekers die in het middenvak of het zijvak aan de achterkant van de kerk willen zitten;
 • U verlaat de kerk via dezelfde ingang als waardoor u naar binnen bent gekomen

 

Kinderen

 • De kinderen van de Kindernevendienst komen na de preek weer in de kerk;
 • De kinderen uit de oppas kunnen na de dienst worden opgehaald uit de Poort;

 

Overig

 • De manier van collecteren verandert niet (GIVT, bij de deur of via overboeking);
 • De basisregels (handen desinfecteren, geen handen schudden, thuisblijven bij klachten) blijven onverminderd van belang.

 

 

In de avonddienst kunt u zelf een zitplaats bij één van de kaartjes uitzoeken. Uiteraard geldt ook hier dat er tussen de bezoekers die niet bij elkaar horen één zitplaats vrij wordt gehouden.

 

Laten we als gemeente elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven.

Mocht u een vraag hebben dan kunt u contact opnemen met Jan Timmerman, 06-51198008.

Naar het overzicht