Nieuwe bankrekeningnummers

 
Zoals reeds in de vorige kerkbode vermeld, krijgt de kerk een nieuw banknummer.  De kerk bankiert bij S.K.G. dit is Stichting Kerkelijk Geldbeheer gevestigd in Gouda. Het S.K.G. is een bank alleen voor kerken. De S.K.G. maakte tot nu toe gebruik van Van Landschot Bankiers voor het betalingsverkeer. Het contract is door Van Landschot opgezegd. De S.K.G. heeft nu een contract met de Rabobank afgesloten. Hierdoor kregen we een nieuw banknummer, NL39 RABO 0373 7348 24. Dit rekeningnummer is voor de vrijwillige bijdrage, betaling van de munten, giften voor bid - en dankdag en alle overige betalingen en ontvangsten betreffende de kerk. Wilt u vanaf 1 november dit nieuwe nummer gebruiken.
 
Het nummer van de Diaconie wijzigt ook en wordt: NL60 RABO 0373 7111 66.
 Het nummer van de Zending blijft ongewijzigd.
 Voor vragen kunt u mailen naar administratie@gereformeerdekerkzwartsluis.nl of bellen 038-3868039.
 
L. Strating-Everts

Naar het overzicht