Nieuwe ambtsdragers

Leden van de Gereformeerde Kerk Zwartsluis hebben onlangs een formulier ontvangen, deze zat bij de kerkbode in. We willen alle gemeenteleden van 16 jaar en ouder vragen om mee te denken in de zoektocht naar vier pastorale ouderlingen, een jeugdouderling en een diaken. U kunt namen van de door u voorgestelde kandidaten inleveren bij de scriba, Kraggelaan 23, de rechter brievenbus van de kerk, bij ambtsdragers van onze kerk, collectebakken in de portalen of per mail: scriba@gereformeerdekerkzwartsluis.nl.

Doet en bidt u ook mee? We stellen dat op prijs! Zie voor nadere informatie het ingevoegde blad in de kerkbode. 

Naar het overzicht