Nieuw rekeningnummer

Het nieuwe rekeningnummer van de kerk is NL39 RABO 0373 7348 24 t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Zwartsluis. Er blijken nog onduidelijkheden te zijn inzake de betaling van de vrijwillige bijdrage.

Mogelijkheden van betaling:


1. Uw vrijwillige bijdrage wordt door de kerk geïnd via automatische incasso, hier is door u destijds een machtiging voor afgegeven.

Door u te ondernemen actie:
U hoeft in dit geval geen actie te ondernemen. Wijziging van bank- rekeningnummer wordt door de kerk geregeld.

2. U maakt zelf periodiek uw bijdrage over.

Door u te ondernemen actie:
U dient het banknummer zelf te wijzigen in uw (periodieke) betalings- opdracht in uw digitaal bankieren.


3. U hebt de bank gemachtigd om de vrijwillige bijdrage periodiek over te maken naar de kerk.

Door u te ondernemen actie:
In dit geval dient u contact op te nemen met uw bank en deze verzoe ken het banknummer te wijziging in het nummer zoals hierboven vermeld.


Excuus voor het ongemak. Voor vragen kunt u mij bellen: 038-3868039 of mailen: administratie@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

L. Strating-Everts

Naar het overzicht