Kerstvieringen

Beste gemeenteleden,

Deze weelk is er gesproken over de invulling van de diensten op de beide Kerstdagen.
Afgesproken is dat er, conform de ruimte die er geboden wordt en gezien het uitzonderlijke karakter van deze diensten, op beide dagen maximaal 50 bezoekers in de dienst aanwezig mogen zijn.

Op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een reguliere dienst, waarin ds. van der Spek hoopt voor te gaan.

Op Tweede Kerstdag, zondag 26 december, ook om 10.00 uur, wordt het Kinderkerstfeest gehouden. De leiding van de kindernevendienst heeft samen met de kinderen een prachtige dienst voorbereid. We hopen er middels opnames er toch een mooie dienst van te maken.

Mocht u één van de diensten willen bezoeken dan kunt u dat vóór vrijdag aangeven. Uiteraard is het niet gezegd dat er voor alle belangstellenden ook daadwerkelijk een plaatsje beschikbaar is.

Vrijdag wordt u daar in de loop van de dag in ieder geval over geïnformeerd.

Hartelijke groet,

Jan Timmerman

Naar het overzicht