Informatieavonden en Proeflessen 'Theologische Verdieping' voor Geïnteresseerden

Wegwijs in theologie 

Een grondige verdieping in het christelijk geloof biedt de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden voor de regio IJsselland. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeente-opbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze driejarige theologische cursus zijn € 250,- per lesjaar van 65 lesuren. Eerste lesavond dinsdag 13 september 2022. 

 

Belangstellenden mogen op 24 mei gratis meelopen met de cursus om te proeven of ze die ook zouden willen volgen. Op het rooster staat van 19.30-20.35 uur ‘hermeneutiek’ (met welke bril kun je kijken naar geloof en theologie), docent Johanna Tanja, en van 20.55 tot 22.00 uur kerkgeschiedenis (de kerk in Oekraïne), docent Theo van Staalduine. U bent toeschouwer bij de gewone les, er is dus geen aangepast programma voor de belangstellenden. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom moet u zich voor 22 mei opgeven via kjcoenen@gmail.com. De lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.  

U kunt ook een informatieavond bezoeken op 14 juni en 30 augustus, aanvang 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk. 

 

Aanmeldingen bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Voor meer informatie: www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGIJsselland. De cursus TVG is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 17 verschillende plaatsen aangeboden. Zie www.tvg-algemeen.nl 

Naar het overzicht