GEBED-ONTBIJT-OCHTEND

Vanaf november gaan elke eerste woensdag van de maand deuren van De Poort vroeg open om samen te bidden en te ontbijten. Het is de bedoeling om maandelijks te bidden voor elkaar, de gemeente, de mensen in nood, …….. Ook in de Bijbel lezen we dat het gebed in het gemeenteleven (denk maar eens aan de eerste gemeente) een belangrijke plaats inneemt. In Handelingen 2 lezen we dat de gemeente dagelijks samenkwam om te bidden en de maaltijd te gebruiken. Ontmoeten en bidden, de hartslag van de gemeente.
De eerste bijeenkomst hopen we op woensdag 6 november te houden. Het is de bedoeling om rond 07.30 uur te beginnen, inloop vanaf 07.15 uur. Rond 08.00 uur zal de afsluiting zijn. Wilt u, wil jij, i.v.m. de verzorging van het ontbijt, van tevoren aangeven of u / jij van plan bent om deel te nemen. Aanmelden kan via info@deopenpoortzwartsluis.nl of via 06-51198008 (Jan Timmerman)

Naar het overzicht