Extra informatie in verband met Coronavirus

Beste gemeenteleden.

Naar aanleiding van de verkiezingen zullen deze week enkele gemeenteleden een brief ontvangen over de informatieavond over het functioneren van de kerkenraad en de openstaande vacatures van ouderling en diaken. Deze avond staat gepland op 31 maart. Vanwege de corona-crisis kan deze avond natuurlijk geen doorgang vinden op deze datum. We kunnen echter nu ook nog geen nieuwe datum prikken en zullen via de kerkbode en website zo spoedig mogelijk een nieuwe datum plannen als dit mogelijk is. We hopen op uw begrip, maar ook de oproep na te denken over de roep vanuit de gemeente over het aannemen van een ambt.

 Het corona-nieuws heeft de laatste 24 uur weer heel wat ontwikkelingen met zich meegebracht, waardoor we het beleid aangaande onze gemeente steeds bij dienen te stellen. De Kleine kerkenraad is maandagavond 16 maart weer bij elkaar geweest en heeft het volgende moeten besluiten:

-        Alle activiteiten en vergaderingen in de Poort, de Kringen en Gebedsgroepen zijn geannuleerd voor onbepaalde tijd.

-        Geplande huisbezoeken kunnen doorgang vinden in goed overleg met de ouderling en de te bezoeken gemeenteleden.

-        De Open Poort en het kerkgebouw blijven open voor een gesprek en bezinning/gebed op woensdag, vrijdag én zaterdag van 9.00-12.00 uur.

-        Komende zondag zal br. Joy Smit in de ochtenddienst voorgaan die alleen online te volgen is. Op de zondagen van 29 maart en 5 april zal ds. Arjen van der Spek ’s morgens voorgaan. De avonddiensten zijn voor onbepaalde tijd geannuleerd.

-        Van zaterdag 21 tot en met 28 maart is ds. Arjen van der Spek op vakantie in Drenthe. Br. Joy Smit neemt het pastoraat waar.

-     Voor het meest actuele nieuws willen we u graag verwijzen naar de website van onze kerk.

 

Dat we aan deze situatie erg moeten wennen, staat buiten kijf. Toch is het goed te doen wat van ons gevraagd wordt en laten we als gemeente in gebed constant bidden voor de nood in de wereld, in Nederland en de nood in ons eigen dorp. Mocht u hulp nodig hebben, schroom dan niet te bellen. We willen als kerk helpen en omzien naar elkaar, waar het tot onze mogelijkheden behoort. Met Gods hulp.

 

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

 

Paul Smelt

Scriba Gereformeerde Kerk Zwartsluis

De GJC heeft het besluit genomen om geen club te geven tot en met de stille week. De eerste club zal (zo nu lijkt) op 14 april zijn.

Naar het overzicht