Corona-update

Maandagavond 17 januari 2022 is het moderamen met de coronawerkgroep bij elkaar geweest n.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag. We hebben het volgende besloten en kunnen verruimen.

-        Vanaf zondagmorgen mogen er 100 kerkgangers aanwezig zijn in de eredienst, na aanmelding. Tevens is er kindernevendienst en oppas.

-        De komende 2 zondagen zijn er nog geen avonddiensten (23 en 30 januari). Om deze op te kunnen starten wachten we de volgende persconferentie af.

-        Wat wel opgestart mag worden, zijn de activiteiten in de Poort: Gebedsgroep, koffie-uurtje van donderdagmorgen, alle kringen en kerk-gerelateerde vergaderingen, de GJC, alle catechese en Durfte/Enjoy groepen. We verzoeken u deze activiteiten door te geven aan de poortwachters en zoveel mogelijk gebruik te maken van de grote zaal. We vinden het heel belangrijk dat we nu vooral de geestelijke gezondheid van onze leden, waaronder de jeugd voorop zetten, wat mede ook in de persconferentie ter sprake kwam. We gaan er van uit, dat iedereen met klachten thuis blijft!

We hopen hiermee de kerkelijke activiteiten weer een boots te kunnen geven en bidden om zegen voor onze kerk en haar leden.

Naar het overzicht