Buitendienst "Line Up" a.s. zondag

Langs deze weg wil ik een samenkomst buiten onder de aandacht brengen die a.s zondag zal plaatsvinden op het terrein van het Botterhuus.De Gereformeerde kerk in Zwartsluis is enige tijd geleden benaderd door Ivo Eenkhoorn (organisator van het Watermuze festival) of er wellicht interesse is voor een samenkomst op zondag op het terrein van het Botterhuus alwaar het Watermuzefestival al sinds enige jaren plaatsvind.In samenwerking met de Hervormde kerk en de Vrijgemaakte Gereformeerde kerk aan de Zomerdijk is in antwoord hierop een samenkomst tot stand gekomen wat in het thema staat van verbinding en ontmoeting wat ook aansluit bij het thema van het Watermuzefestival.De samenkomst met als naam "LINE UP" belooft een mooie ontmoeting te worden. We zijn blij te mogen mededelen dat de christelijke band the Bowery haar muzikale invulling zal geven. Aangezien we als organisatie nauw betrokken zijn met de tienerjeugd verwelkomen we graag de jeugd van Zwartsluis en daarbuiten.LET OP!! gezegd mag worden dat niet allen de jeugd maar IEDEREEN welkom is, het is voor alle leeftijden. De jeugd kan zich verzamelen bij de Poort (Gereformeerde Kerk aan het Singel 16) alwaar we rond 9.40 uur gezamelijk naar het terrein van het Botterhuus lopen. Mocht je rechtstreeks heen willen bijvoorbeeld samen met je ouders dan kan dat natuurlijk ook.De samenkomst begint om 10 uur en zal ongeveer 11.15 uur afgelopen zijn. Na afloop is er thee/koffie/limonade en een lekkere koek. Deelname is gratis, er wordt gecollecteerd. We vinden het leuk als u/jij ook komt!Met vriendelijke groeten,

de kerken in Zwartsluis

Naar het overzicht