Over de kerkdienst

(Update COVID-19) Reserveren is momenteel niet nodig,

Klik hier voor de huidige agenda wat betreft onze diensten.

In de zondagse erediensten klopt het hart van de gemeente. We komen samen als gemeenschap van gelovigen in Gods tegenwoordigheid. Jezus heeft gezegd dat waar twee of drie in zijn naam bijeen waren, Hij zelf in hun midden zou zijn. U bent van harte welkom om een kerkdienst mee te maken. Wij zelf zijn blij en dankbaar om bij God te mogen komen en zijn dan ook blij als u meer over God wilt weten en/of ook bij Hem wilt komen.

We willen God op de eerste plaats zetten en daarom zingen we tot zijn eer. In het gebed zoeken we Gods nabijheid, roepen onze nood en vragen uit en vragen om zijn zegen. We lezen uit de Bijbel en luisteren naar Gods boodschap voor ons persoonlijk in de verkondiging. Hierin willen we Gods stem voor ons persoonlijk verstaan, om moed en hoop te geven, om geestelijk gevoed te worden, om aangespoord en enthousiast te worden, om de richting gewezen te krijgen.

Op zondag vieren we ook de sacramenten. Indien gewenst wordt er gedoopt: teken dat een mens verbonden is met God Drie-enig, is vastgemaakt aan Jezus Christus. Zesmaal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal, waarin we gedenken en vieren dat Hij onze zonden op zich heeft genomen en ons daarvan heeft bevrijd. We mogen leven als mensen die vergeven zijn. Ook gedenken en vieren we in het Heilig Avondmaal dat we één zijn met Jezus. Bij het Heilig Avondmaal is een ieder die de Here Jezus belijdt als zijn of haar Redder en Heer van harte welkom.

De sfeer in onze kerkdienst is over het algemeen rustig, de vormen zijn een mix van traditioneel en bij-de-tijds. We zingen uit het rode Liedboek voor de kerken en – indien aangegeven op een bordje bij de ingang – uit een aanvullende (ook rode) liedbundel. De liedboeken en bundels vindt u in de hallen van het kerkgebouw. Soms zingen we liederen die niet in het liedboek of de liedbundel staan. Deze worden via de beamer op het scherm geprojecteerd. In de dienst vindt er een inzameling van gaven plaats (voor verschillende goede en kerkelijke doelen). Hiermee laten we zien dat we geloven dat we onze bezittingen van God hebben gekregen, niet alleen om voor onszelf te houden maar ook om van te delen. Er gaan twee collectezakken rond en bij de uitgang wordt ook gecollecteerd.

Voor een nadere uitleg over de onderdelen van de kerkdienst klik hier.

Kerkauto
Voor wie slecht ter been is rijden er iedere zondag kerkauto’s. Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met dhr. G. Gouman: (038)3867702.

BHV
In onze kerk zijn Bedrijfs Hulp Verleners aanwezig in geval van calamiteiten. Contactpersoon: dhr.  T. Dragt (06-20413989)