Bij de diensten

Zondag 7 januari is de aftrap van het Feest van Genade.Genade is grote vreugde waard. In de eerste eeuwen is de zen-ding van de kerk begonnen als een explosie van vreugde. We (de kerk van alle tijden, waar ook wij deel van uitmaken) had-den de overtuiging dat in Jezus Christus iets unieks en belang-rijks is gebeurd. Omdat die gebeurtenis indruk op ons maakt, is zending onontkoombaar. De schokgolven van die explosie gaan door tot vandaag; zij trilt na in talloze mensenlevens. Met Jezus wordt de vreugde geboren en telkens herboren. Dat Jezus is gekomen en steeds wil komen onder ons en in ons met zijn genade, is reden tot feest!


De eerste themazondag gaat over hartstocht voor God. We willen de lauwheid (zie Laodicea in Openbaring 3: 16) verdrijven en komen bij de kern van verlangen naar God om wie Hij is. Niet per se om wat Hij voor ons doet (want dan staan wij in het middelpunt) of om de ervaring die Hij geeft (idem), maar om Hemzelf. Wij eren en aanbidden God om wie Hij is en vertrouwen ons aan Hem toe. Dit is een diepe grondtoon in de Bijbel, in hoe mensen met God verbonden zijn. We luisteren on-der andere naar Psalm 42: ‘Mijn ziel smacht naar God, naar de levende God, wan-neer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?’

Hartelijk welkom in de dienst, om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk aan Het Singel.