Bij de diensten

In de morgendienst van 27 oktober lezen we verder uit de geschiedenis van Jozua, en wel over zijn vorming. Hij zal een taak moeten vervullen, zoals ook wij een taak in het leven moeten vervullen; in het geval van Jozua: binnengaan in het beloofde land, het volk leiden, de tegenstand overwinnen. Hoe wordt Jozua op zijn taak voorbereid? En kunnen we daarvan iets leren over onze voorbereiding? In Exodus 33 staat dat Jozua niet weg te slaan was uit de “tent der samenkomst”, waar iedereen die God wilde ontmoeten naar toe kon gaan. In die tent sprak de Here tot Mozes zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dit is een sfeer van intimiteit. Jozua blijft in de plaats waar God aanwezig is, Hij blijft God zoeken. Maar dit is niet vanzelfsprekend. Israël had zojuist namelijk zwaar gezondigd, door een gouden kalf te maken en te aanbidden, terwijl ze nét een verbond met de Here hadden gesloten. De dreiging dat God hen zal verlaten is bijna onafwendbaar. De heilige God kan niet blijven te midden van dit onheilige volk. De tent der samenkomst staat dan ook buiten de legerplaats… Het is dus niet alleen maar intiem en warm, maar ook erg spannend. Voel je die spanning mee? Misschien is Jozua wel om die reden zo intens aanwezig in die tent? Dit Bijbelgedeelte en thema zal centraal staan in de kringen in de maand november. Wilt u/jij meedoen, neem even contact op met Johannes van der Stouwe (06 - 14 45 15 40, johannesvanderstouwe@hotmail.com)

Met vriendelijke groet, ds. Henrico ter Beek