Algemene informatie

Kerkdiensten: 10.00 uur en 19.00 uur
De avonddiensten zijn gezamenlijk met de Nederlands Hervormde gemeente. In de
kerkbode en in het advertentieblad staat de plaats van deze diensten vermeld.
In onze erediensten zingen we uit het Liedboek voor de Kerken. Voorts is er ook nog
een eigen Zangbundel met kinderliederen, opwekkingsliederen, enz. In de portalen
staat aangegeven wanneer we er uit zingen. Liederen die niet in het liedboek of in onze
zangbundel staan kunnen deze geprojecteerd worden op de beamer.
Tijdens de morgendiensten is er oppas voor de kleintjes en kindernevendienst voor de
kinderen van groep 1 t/m 8.

Avondmaalsdiensten:
Het Heilig Avondmaal wordt minimaal zes keer per jaar gevierd.
In de morgendienst worden brood en wijn beneden in de kerk uitgedeeld.

Voor de leden met kerktelefoon is er gelegenheid thuis het avondmaal mee te vieren.
De wijkouderling of -diaken komt dan bij hen thuis. Kiest men voor de genoemde
viering, dan kan men contact opnemen met de scriba, wijkouderling of wijkdiaken.