Zorg voor elkaar

Omzien naar elkaar – helpen vanuit geloof

De gemeente van Jezus Christus is een gemeenschap. Dat betekent dat we naar elkaar omzien in wel en wee. De zorg betreft het leven zelf met haar ups & downs en het geloof (de aanwezigheid, hulp en roeping van God in Christus) midden in het leven.

 

Het omzien naar elkaar is een zaak van heel de gemeente. Hiertoe zijn we allen geroepen. Vanuit de gemeente willen we echter speciale aandacht hebben voor bijzondere situaties door ambtsdragers die hiertoe zijn geroepen. In het omzien naar elkaar en de pastorale zorg zijn een aantal niveaus te onderscheiden.

1. De basis onderlinge zorg vindt in de kringen: gemeente groei groepen, wijkgerichte groepen, jongeren gespreksgroepen, bijbelstudiegroepen, enz. Daar vraagt men aan elkaar hoe het is, bidt men voor elkaar en probeert men elkaar te bemoedigen en aan te sporen vanuit het evangelie. (GP) Zou u graag mee willen doen met een kring of wilt u meer informatie daarover ontvangen, kijk dan op deze website bij: activiteiten, en vervolgens bij: kringen. Informatie/contactpersoon: dhr. G. van Dijk

2. Er is een pastoraal team voor bijzonder pastoraat: de predikanten en kerkelijk werker en enkele speciaal daarvoor geroepen ouderlingen met pastorale gaven die mensen bezoeken bij hoogtepunten in het leven, maar vooral in moeilijke situaties. Aandacht, geestelijke begeleiding, pastorale zorg. De predikanten concentreren zich op de complexe situaties. Het moet overigens duidelijk zijn dat pastorale zorg niet zozeer maatschappelijk werk is, maar met name de situatie beziet vanuit het geloof in Jezus Christus en de pastorant daarop wil betrekken. Indien u zich in een dergelijke situatie bevindt, wilt u dat aangeven bij de predikant (zie de contactgegevens). Informatie/contactpersoon: ds. H.O. ter Beek

3. Ook als u door omstandigheden minder betrokken bent bij het leven van de gemeente willen we u niet vergeten, maar af en toe contact opnemen om te vragen hoe het met u gaat. (IP) Indien gewenst kan ook worden geluisterd en eventueel worden ingegaan op vragen vanuit het geloof. Informatie/contactpersoon:dhr. P. Apperlo

Praktische hulp

Zorgen voor elkaar kan ook heel praktisch zijn. De diakenen helpen graag of zoeken hulp, op praktisch gebied, en op het gebied van financiën, schuldhulpverlening, administratie, in geval van eenzaamheid, enz. Informatie/contactpersoon: Dhr. J. Timmerman

Voor de wijkindeling klik hier