Nieuw Jaarboekje

Er wordt gewerkt aan een nieuw (groen)jaarboekje. Om het boekje up to date te
maken, hierbij een aantal vragen:

  • Is uw telefoonnummer veranderd, wilt u dit dan doorgeven?
  • Staat uw telefoonnummer niet in het boekje, wilt u dat dan doorgeven?
  •  Uw telefoonnummer staat niet in het boekje, maar het kan wel zijn dat uw
    nummer bij ons bekend is. Wilt u niet dat wij uw nummer vermelden, wilt u dit
    dan doorgeven?
  •  Wilt u wijzigingen in besturen e.d. doorgeven?
  •  Adreswijziging hoeft u niet door te geven maar weet u dat u binnen afzienbare tijd gaat verhuizen wilt u dat dan doorgeven?

Wijzigingen kunt u doorgeven via: fjweijs@hetnet.nl

Naar het overzicht