Interkerkelijke bijbelkring

Het lijkt vandaag wel……..

Tijdens de Interkerkelijke Bijbelkring lazen we in de Bijbel Ezechiël 38. (Lees dit hoofdstuk zelf maar eens door.) Het gaat daar over twee machthebbers, Gog en Magog, die vanaf het noorden van Israël optrekken naar het zuiden. Er staat in vers 8: “Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest.” Sommige Bijbelgeleerden zeggen dat Magog het huidige Turkije is. Turkije het land waar de stad Pergamum lag. Waarvan God in Openbaring 2:13 zegt dat daar de troon van satan staat. Kan het zijn dat we nu meemaken wat in de Bijbel geprofeteerd wordt? Kan het zijn dat Magog, Turkije is? Dat het land dat nog maar net hersteld is van de oorlog, Syrië is? Is dit de zoveelste mijlpaal op weg naar de wederkomst van de Here Jezus? Het is belangrijk dat we de tekenen van de tijden zien en Gods Woord erbij betrekken. Maar nog belangrijker: hoe staat het met ons? Kunnen wij Jezus ontmoeten als Hij komt? Zijn wij lid van Zijn volk? Is Hij jouw Heer en Leidsman? Het kan zijn dat je die vraag vandaag al beantwoorden moet….. Weet dan dat de Here Jezus heel veel van jou houdt. Hij wil niets liever dan bij jou zijn. Om voor je te zorgen en leiding te geven. Hij wilde zelfs voor jou sterven aan het kruis, om daarmee jou schoon te wassen van jouw zonden. Hij wil niets liever dan jou meenemen in Zijn eeuwig leven. Om voor altijd samen met Hem en Zijn Vader te zijn. Jij bent Zijn geliefde kind! Wat is jouw antwoord?

Woensdag 30 oktober, ‘s morgens om kwart over 9, komen we weer bij elkaar om verder te lezen in de Bijbel en te ontdekken wat God ons te zeggen heeft. Het adres is Purperreigerlaan 150.

Van harte welkom!

Bart Cock

Naar het overzicht