Het Leerhuis

Het Leerhuis is een samenwerkingsverband van een aantal kerken in Zwartewaterland. Het Leerhuis biedt een ruim aanbod aan cursussen en themabijeenkomsten  waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan. 

Groei

De groei van het Leerhuis is gericht op het samen groeien in Christus. Inmiddels nemen de volgende kerken deel aan het Leerhuis: Hervormd PKN, Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerd PKN en Christelijk Gereformeerd, verdeeld over de drie kernen van Zwartewaterland: Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Wij staan open voor groei. Het biedt een groter draagvlak voor het realiseren van onze missie: door onderwijs en ontmoeting mensen (opnieuw/hernieuwd) in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Als kerken deze missie ondersteunen dan gaan we graag in gesprek over mogelijke deelname. 

Wens
Het is onze wens in de samenstelling van het Leerhuis-team het draagvlak en de vertegenwoordiging vanuit de verschillende kerkelijke gemeentes en woonplaatsen in Zwartewaterland terug te zien. Cursusleiders en professionele trainers van zowel binnen als buiten de deelnemende kerken geven leiding aan het groei- en leerproces.

Gebed
Het programma komt tot stand door het zoeken naar de leiding van de Heilige Geest. Het Leerhuis verspreidt en vraagt gebedspunten en organiseert zelf gebedsbijeenkomsten. In de programma-adviesraad zijn de predikanten van de deelnemende kerken vertegenwoordigd.

Programma
Er wordt een gevarieerd programma aangebonden dat vier geloofs - groeiniveaus ondersteunt:

  1. Vinden
  2. Volgen
  3. Verkondigen
  4. Verdiepen.

Doel

Het doel (van het onderwijsprogramma van het leerhuis) is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei, waardoor de relatie met God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest kan worden verdiept.

Visie

Ons onderwijs gaat uit van het evangelie van Jezus Christus, en volgt direct uit zijn missionaire opdracht (Mat. 28:20). Onze belangrijkste bron van ons onderwijs is de Bijbel als Woord van God en de toepassing daarvan in onze tijd. Wij geloven dat iedere christen een levenslange leerling van Jezus is en dat we als pelgrims onderweg zijn met het verlangen om te groeien vanuit ons persoonlijk geloof (Ef. 4:11-13). Bij iedere onderwijsactiviteit dienen we de vraag te stellen of deze bijdraagt tot geloofsgroei en in lijn is met het evangelie. Daarbij draait het om kennis en inzicht, maar ook om vaardigheden en het aanjagen van het verlangen. Om samen steeds dichter bij God te komen staan en steeds meer te lijken op Hem.

Missie

Onze missie is om God, elkaar en onszelf te leren kennen en te ontmoeten via het onderwijs.

Aanmelden:

Via de website: leerhuiszwartewaterland.nl of per mail: info@leerhuiszwartewaterland.nl