Het Leerhuis

Het doel is om samen te groeien in Christus. Het onderwijsprogramma zal mensen helpen om te leren en te groeien in het geloof. Het doel is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei, waardoor de relatie met God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest kan worden verdiept.

VISIE
Wij willen niet-christenen en medechristenen helpen om steeds dichter bij God komen te staan en steeds meer te lijken op het beeld van Jezus, door onderwijs aan te bieden. Hierdoor leren we om onze leefwijze steeds meer te verbeteren en te laten lijken op die van Jezus. Waardoor er een goed gerucht ontstaat en we steeds meer mensen kunnen binden en in relatie kunnen brengen met Jezus.

MISSIE
Het is onze missie om God , elkaar en onszelf te ontdekken en ontmoeten via onderwijs.


SAMEN GROEIEN IN JEZUS CHRISTUS
Samen groeien in Christus is gericht op persoonlijke groei, vanuit eerlijke en oprechte gevoelens vanuit het hart,vanuit dankbaarheid voor je relatie met de Heer.

Wij zien geloof als een zaadje, dat kan groeien als we ons geloof uitoefenen. Als we zorg geven aan, door tijd te besteden en voeding te geven, door onderwijs, kan het zaadje groeien. Als het zaadje groeit, en we het onkruid er vandaan houden zullen we steeds meer op Christus lijken. Binnen het ‘leerhuis’ willen we helpen om het zaadje van ons geloof te voeden, door te bidden, de bijbel te lezen en te onderwijzen en door elkaar als christenen te ontmoeten. We proberen elkaar te bemoedigen om niet toe te geven aan de verleiding om te zondigen, waardoor we geestelijk kunnen groeien en steeds dichter bij God kunnen leven. Dit zal vruchten in ons leven voortbrengen die Hij voor ons heeft ontworpen. God brengt ons een vreugde en een vrede in het leven die alle omstandigheden kunnen weerstaan (Filippenzen 4:7). Daarnaast wil God ons door de kracht van de Heilige Geest vele zegeningen geven.

Geestelijke groei zal ons helpen te ontdekken welk plan God met ons leven heeft. God heeft ons toegerust met Geestelijke gaven, om met deze gaven in de behoeften van andere gelovigen te voorzien. Elk mens heeft op zijn minst een geestelijke gave, waardoor we allemaal een doel hebben in God’s dienst. Geen enkele gave is superieur aan de andere.

In September 2012 ging het leerhuis van start met een eerste semester waarin 11 cursussen werden aangeboden. Cursusleiders en professionele trainers van zowel binnen als buiten de deelnemende gemeentes geven leiding aan het groei- en leerproces. In drie programma lijnen (Bijbel-, Thema- en trainingsprogramma) wordt op vier geloofsgroei niveaus een gevarieerd onderwijsprogramma aangeboden. Het Leerhuiscursusprogramma wordt steeds aangevuld en vernieuwd.

Seizoen 2017/2018:

In de maand februari zijn er diverse cursussen bij Het Leerhuis.
Hieronder een overzicht van het aanbod van de maand februari.

Woensdag 7 februari: Kinderconcert, Hervormd Centrum Genemuiden
Heb je zin in een geweldige middag vol zingen, bewegen, verhalen en sketches?
Kom dan deze middag naar Genemuiden! Een super leuke middag met Marcel en Lydia Zimmer.
Aanvang: 14.30 uur - Prijs: € 2,50 per persoon


Donderdag 15 februari: Bijbellezen met kinderen, De Poort Zwartsluis (Thema avond)
Je wilt graag je geloof in God aan je kinderen doorgeven. Maar hoe gaat dat in het dagelijks leven? Je leven is vol en druk, soms is het lastig om je geloof een vaste plek te geven.
Op deze avond vertelt Janneke Burger over bijbellezen: hoe is de Bijbel voor jezelf van belang en hoe kun je met je kinderen uit de Bijbel lezen? Geen gezin is het zelfde en daarom is het een avond vol interactie en concrete ideeën!
Aanvang: 20.00 uur - Prijs: vrijwillige bijdrage

Meer informatie vindt u op onze website www.leerhuiszwartewaterland.nl en in ons programmaboekje. U kunt zich opgeven via de website!
Wij hopen u te mogen ontmoeten

 

Meer informatie vindt u op onze website www.leerhuiszwartewaterland.nl en in ons programmaboekje. U kunt zich opgeven via de website!
Wij hopen u te mogen ontmoeten.