Het Leerhuis

Het doel is om samen te groeien in Christus. Het onderwijsprogramma zal mensen helpen om te leren en te groeien in het geloof. Het doel is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei, waardoor de relatie met God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest kan worden verdiept.

 

VISIE
Wij willen niet-christenen en medechristenen helpen om steeds dichter bij God komen te staan en steeds meer te lijken op het beeld van Jezus, door onderwijs aan te bieden. Hierdoor leren we om onze leefwijze steeds meer te verbeteren en te laten lijken op die van Jezus. Waardoor er een goed gerucht ontstaat en we steeds meer mensen kunnen binden en in relatie kunnen brengen met Jezus.

MISSIE
Het is onze missie om God , elkaar en onszelf te ontdekken en ontmoeten via onderwijs.


SAMEN GROEIEN IN JEZUS CHRISTUS
Samen groeien in Christus is gericht op persoonlijke groei, vanuit eerlijke en oprechte gevoelens vanuit het hart,vanuit dankbaarheid voor je relatie met de Heer.

Wij zien geloof als een zaadje, dat kan groeien als we ons geloof uitoefenen. Als we zorg geven aan, door tijd te besteden en voeding te geven, door onderwijs, kan het zaadje groeien. Als het zaadje groeit, en we het onkruid er vandaan houden zullen we steeds meer op Christus lijken. Binnen het ‘leerhuis’ willen we helpen om het zaadje van ons geloof te voeden, door te bidden, de bijbel te lezen en te onderwijzen en door elkaar als christenen te ontmoeten. We proberen elkaar te bemoedigen om niet toe te geven aan de verleiding om te zondigen, waardoor we geestelijk kunnen groeien en steeds dichter bij God kunnen leven. Dit zal vruchten in ons leven voortbrengen die Hij voor ons heeft ontworpen. God brengt ons een vreugde en een vrede in het leven die alle omstandigheden kunnen weerstaan (Filippenzen 4:7). Daarnaast wil God ons door de kracht van de Heilige Geest vele zegeningen geven.

Geestelijke groei zal ons helpen te ontdekken welk plan God met ons leven heeft. God heeft ons toegerust met Geestelijke gaven, om met deze gaven in de behoeften van andere gelovigen te voorzien. Elk mens heeft op zijn minst een geestelijke gave, waardoor we allemaal een doel hebben in God’s dienst. Geen enkele gave is superieur aan de andere.

In September 2012 ging het leerhuis van start met een eerste semester waarin 11 cursussen werden aangeboden. Cursusleiders en professionele trainers van zowel binnen als buiten de deelnemende gemeentes geven leiding aan het groei- en leerproces. In drie programma lijnen (Bijbel-, Thema- en trainingsprogramma) wordt op vier geloofsgroei niveaus een gevarieerd onderwijsprogramma aangeboden. Het Leerhuiscursusprogramma wordt steeds aangevuld en vernieuwd.

Seizoen 2017/2018:

In november starten de volgende cursussen van het Leerhuis


Woensdag 6 november: Kinderkoor Kerst - De Poort Zwartsluis

Kun jij je een kerstfeest voorstellen zonder dat je mooie liederen zingt? Er is zoveel prachtige muziek gemaakt. Misschien heb je wel zin om eens mee te zingen in een koor! Tijdens de repetities leren we onze stem beter kennen door stemoefeningen, doen we muziekspelletjes om alle muzikaliteit te ontdekken die in ons zit en gaan we de mooiste kerstliedjes instuderen. En ook heel belangrijk: we maken veel plezier samen. In de kersttijd zullen we een paar keer een uitvoering geven (max. 3). Het kinderkoor wordt geleid door Aletta Jansen-Hilberts


Woensdag 13 nov.: Stil-leven, 20.00 uur De Poort Zwartsluis

//Thema Moment De plek van introverten in de kerk. Hoe kun je je plaats vinden in een extraverte cultuur? Op deze thema-avond (of: In het tweede deel van de mini-cursus) vragen we aandacht voor de eigenschappen en vooral ook de kracht van de introverte persoon in het leven van de kerkelijke gemeente.


Dinsdag 19 nov.: Hoe vertel ik het mijn buren? - 19.00 uur Ontmoetingskerk Hasselt

// Thema Moment ( start met een gezamenlijke maaltijd ) De meesten van ons krijgen weleens mee te maken met vragen over het geloof of ze krijgen de mogelijk om over het geloof te praten. De één vertelt in alle eenvoud over wat het geloof voor hem/haar betekent, terwijl de ander naar woorden blijft zoeken. In een tijd waarin de christelijke kerken en bewegingen hun geloof op verschillende manieren beleven, ontstaan vragen over wat het geloof is en wat het geloof voor jou betekent. Hoe vertel je het je buren? Welke rol speelt het geloof in jouw dagelijkse leven, in contact met anderen die lang niet altijd christen zijn. Tijdens deze thema-avond zullen deze en andere vragen aan de orde komen. Pasklare antwoorden zijn er niet, daarom gaan we met elkaar in gesprek, in kleine groepjes. Om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en elkaar te bemoedigen.

Donderdag 21 nov.: Mazzeltov, 20.00 uur, De Poort Zwartsluis

// Thema moment Wat weten wij van onze ‘oudste broer’? Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen en van elkaar leren? Op zijn karakteristieke en aanstekelijke wijze zal Tom Fürstenberg uitgebreid ingaan op de vele aspecten van het Jodendom, waaronder de gebruiken en rituelen. Het wordt een multimedia en interactieve lezing, dat wil zeggen dat alle zintuigen gebruikt worden, zowel de ogen (demonstraties, tekst, afbeeldingen, videoclips), oren (vertellen, voorzingen) en handen (alle gebruikte judaïca mag u niet alleen bekijken maar ook oppakken). Drs. Tom A. Fürstenberg is Chazzan (voorzanger bij synagogediensten) van de Joodse gemeente Beth Shoshanna in Raalte en van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht.


U kunt zich opgeven via de website! www.leerhuiszwartewaterland.nl Wij hopen u te mogen ontmoeten.

 

Meer informatie vindt u op onze website www.leerhuiszwartewaterland.nl en in ons programmaboekje. U kunt zich opgeven via de website!
Wij hopen u te mogen ontmoeten.