Talentenactie

Direct naar:

De oorlog in Oekraïne heeft ons de afgelopen maanden allemaal bezig gehouden. Natuurlijk was er direct na de inval door Rusland heel veel aandacht voor de situatie en werd er van alle kanten hulp geboden.

Vanuit onze gemeente is er al heel snel een inzameling opgestart. Het resultaat daarvan was geweldig. Zoveel kleding, matrassen, dekbedden, schoenen, aardappelen, etenswaren, enz, enz,; het was hartverwarmend. Daarnaast zijn er ook heel veel giften binnengekomen, zodat ook nu nog de hulp door kan gaan.

Vanuit Oekraïne (en de opvangcentra in Hongarije en Roemenië) krijgen we echter steeds meer de vraag om ondersteuning. Zeker nu de oorlog veel langer duurt dan in eerste instantie werd gedacht wordt de situatie voor velen erg zorgelijk.

Gelukkig kunnen we nu nog steeds hulp bieden, maar we denken ook al aan de komende winterperiode. Ook dan willen we graag blijven helpen. Om daarvoor de financiële middelen bij elkaar te krijgen organiseert de diaconie, in samenwerking met ‘Werk in Uitvoering’ en ‘Stichting Dorotty Oekraïne’ een actie voor jong en oud!

DE TALENTENACTIE !!

Zet in die talenten!

We geloven dat ieder mens zijn eigen talenten heeft. De één kan goed koken, een ander is heel handig met de computer en een derde heeft groene vingers. Iedereen is anders, maar getalenteerd.

In Mattheus 25 vertelt Jezus een verhaal over talenten. In dat verhaal gaat de één met zijn talenten aan de slag, terwijl een ander er niets mee doet.

Wat doe jij met jouw talenten? Begraaf je ze? Of kom je in actie en deel je ze met anderen?

Wat gaan we doen?

Wij geloven in delen. Want van delen krijg je meer. Daarom organiseren we als diaconie een talentenactie! Maak meer van jouw talent en kom in actie voor Hulpverlening in Oekraïne.

Wat ga jij doen?

Je gaat zelf (individueel of met een een groep) een actie opzetten om je talent te vermeerderen. Zelfgemaakte jam verkopen, een event organiseren, auto’s wassen of workshop houden? Op de site van de kerk, www.gereformeerdekerkzwartsluis.nl (onder Activiteiten, Talentenactie) staan een groot aantal leuke actie-ideeën om jouw talenten te vermeerderen.

Wanneer?

De aftrap van de actie zal in de ochtenddienst op 18 september zijn (uiteraard mag je al wel eerder met de voorbereiding beginnen). Ds. Van de Spek zal dan iets vertellen over “Talenten”. In de voorafgaande week ontvangt elk lid vanaf 4 jaar één “talent” (een munt van € 2,00). Daar kun je mee aan de slag; verdubbelen, vervijfvoudigen, vertwintigvoudigen, ver…………..voudigen.

Tot en met 8 oktober kun je jouw actie uitvoeren. Op die zaterdag kun je vanaf 10.00 uur je opbrengst inleveren in de Poort en zullen er rondom de kerk tal van activiteiten zijn. Mocht je al een idee hebben en een marktkraampje willen reserveren, geef het door.

Het is de bedoeling om de dag af te sluiten met een spectaculaire veiling! De veilingmeesters zijn inmiddels bekend. Wil je een kavel aanbieden neem dan contact op met één van de commissieleden of geef het door via activiteiten@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

Op zondag 9 oktober zal in de ochtenddienst de actie worden afgesloten.

Om te voorkomen dat bepaalde grotere acties dubbel worden georganiseerd vragen we jouw actie aan te melden via activiteiten@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

De eerste actie die is aangemeld is een High Tea op 1 oktober, verzorgd door de diakenen!

Meer weten?

Wanneer je een vraag hebt over deze actie dan kun je contact opnemen met:

Jetty Tuin : 06-10395248

Erike van Dijk : 06-13694997

Jan Timmerman : 06-51198008

Willem Bonsink : 06-10555260