Bij de diensten

Wij kunnen niet alles vasthouden en beheersen. Wij mogen dingen die te groot voor ons zijn overlaten aan God. Maar dit proces van loslaten en overgeven kan een hele worsteling zijn. Op zondag 8 oktober hopen we D.V. te lezen uit de geschiedenis van Jakob die moet leren loslaten en daarom worstelt met God (Genesis 32: 22-32). Thema: ‘De kunst van het loslaten’. (Alvast kondig ik aan dat ik een maand later hoop te preken over ‘De kunst van het vasthouden’… omdat we in onze tijd het gevoel hebben veel kwijt te raken (denk aan onze nationale en culturele identiteit). Dan is het goed om ons te bezinnen wat onze kern is, die we juist moeten vasthouden!) In de dienst van 8 oktober zal de heilige doop worden bediend aan Jens Olivier Visser, zoon van Evert en Renate Visser, broertje van Fayénne. Van harte welkom in deze dienst.

In de middag van zondag 8 oktober zal een thema-dienst worden gehouden. Het gaat over ‘God wacht op jou’. Medewerking wordt verleend door ds. Adri Bloemendal, ds. Arjan Wilschut, ds. Henrico ter Beek en bewoners van Frion en De Klampe. In deze dienst mogen we genieten van muziek door Nienke en Nico Schraa. Let op: de dienst begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!