Bij de diensten

Kerkproeverij 10 september
Zondag 10 september is er de aangekondigde ‘Kerkproeverij’. Zie elders in deze kerkbode het interview van Anja Bos met de predikanten van Zwartsluis. We lezen en overdenken de geschiedenis van Zacheüs, de man die wel geïnteresseerd is in Jezus, maar toch ook graag even op afstand blijft. We zien wat er gebeurt als Jezus langs komt. Welkom, én uitgenodigd om één van uw vrienden/bekenden/familieleden mee te nemen.
‘Om onze gastvrijheid te onderstrepen willen we na de dienst een kopje koffie aanbieden met een stukje gebak. Voor dat laatste willen we uw hulp inroepen. Als u een bijdrage wilt leveren in de vorm van een taart o.i.d., meld dat dan bij Marjan ter Beek (038-7370109 / marjanhop1@gmail.com). We rekenen op onge-veer 120 koffiedrinkers, dus 12-15 taarten. Ds. Ter Beek bakt een boterkoek. Wie volgt…?’

Startzondag 17 september
Ook in de komende herfst-, winter- en lentemaanden zijn er weer gespreksgroe-pen, clubavonden, catecheselessen, leerzame cursussen om aan mee te doen. Het thema voor deze zondag is het motto van onze visie en missie: ‘Met Jezus leven – Gods liefde in- en uitademen’. Vanaf 9:15 uur staat de koffie klaar en kunnen we vóór de dienst elkaar al ontmoeten. Na de dienst willen we elkaar ontmoeten rondom koffie, thee, limonade en een gezellige en bemoedigende bezigheid (we verklappen verder niet…). Daarna willen we een lunch gebruiken en in het begin van de middag sluiten we af met een zangdienst, waarin o.a. de kinderen van de nevendienst een bijdrage leveren. Traditiegetrouw kunt u weer bloemen mee-nemen naar de dienst. Deze worden als boeket samengesteld en na de dienst gebracht naar mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Er zal een bijeen-komst worden georganiseerd voor degenen die slecht ter been zijn en de startzon-dag niet life in de kerk kunnen meemaken. Bericht volgt wanneer de datum bekend is..