Zangdienst 2de Paasdag

Voorganger: ds. J.A.L. Duijster

De dienst op 2de Paasdag is vooral een Paaszangdienst. We zingen bij een geopend graf, over het nieuwe leven dat aanvangt door de opgestane Here. In een korte meditatie laten we Marcus 16: 1-8 tot ons komen.

Naar het overzicht