Leer-/themadienst

Voorganger: ds. H.O. ter Beek

In de avonddienst van zondag 20 maart horen we over een kenmerk van een leerling van Jezus: hij of zij is vrijgevig en niet hebzuchtig. Jezus heeft gezegd dat het zaliger is te geven dan te ontvangen (Handelingen 20 vers 35). Dit strijdt waarschijnlijk met onze natuurlijke neiging: eerst en vooral vergaren en hebben, en uiteindelijk misschien geven. Zijn wij ruimhartig in geven, of voelen we weerstand? We lezen Matteüs 6: 1-4 en 2 Timoteüs 6:17-19. Welkom in de dienst om 19.00 uur in de Hervormde kerk in de Kerkstraat.

Naar het overzicht