Kerkdienst over Psalm 1

Voorganger: ds. H.O. ter Beek

In de kerkdienst van zondagavond 29 mei om 19:00 uur in de hervormde kerk zullen we stilstaan bij Psalm 1. Over een boom die stevig geworteld is en vrucht draagt, tegenover kaf dat verwaait in de wind. Hoe kun je als die boom zijn? Dat lezen we in Psalm 1.

De kerkdienst begint, zoals gebruikelijk, om 19:00 uur. Iedere belangstellende is echter al om 18:15 uur welkom in het Trefpunt. We willen als voorbereiding op de dienst de Psalm met elkaar biddend gaan lezen. De bedoeling van deze werkvorm is dat we het Bijbelgedeelte lezen en herlezen, zó dat we de stem van God gaan horen; niet alleen luisteren met het hoofd, maar ook met het hart. Dit is uiteraard de bedoeling tijdens iedere kerkdienst (en vele andere momenten), maar nu willen we dit nog eens nadrukkelijk beoefenen. Koffie staat klaar vanaf 18:00 uur in het Trefpunt.

Naar het overzicht