kerkdienst 1ste Paasdag

Voorganger: ds. H.O. ter Beek

We lezen in de eredienst van Eerste Paasdag, 27 maart, de afsluiting van het evangelie naar Marcus (hoofdstuk 16 vers 1-8) In de meeste Bijbels gaat het hoofdstuk nog een aantal verzen door, maar zeer waarschijnlijk is dat een latere toevoeging en stopt het origineel van Marcus bij vers 9. Het gaat over een aantal vrouwen die Jezus wilden gaan verzorgen na zijn dood, maar die ontdekken dat het graf leeg is en een engel horen zeggen dat Jezus is opgestaan. Deze vrouwen zijn zó verbijsterd en geschrokken en bang dat ze… tegen niemand iets vertelden. En daarmee eindigt het evangelie! Zit er in dit einde een boodschap van God – ook voor ons, anno 2016? Welkom om dit te horen en om het feest van de opstanding van Jezus Christus mee te vieren, om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk aan Het Singel.

Naar het overzicht