Ds. H.O. ter Beek

Als Christelijke gemeente staat Jezus Christus in het middelpunt. Hij is gestorven aan het kruis. Maar wat betekent dat voor ons? In de morgendienst van 28 februari lezen we over Abraham die zijn zoon Izaak moet gaan offeren (Genesis 22). De geschiedenis gaat over het geloof van Abraham maar is ook een verwijzing naar het werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgota. Op de kerkelijke kalender leven we in de Lijdenstijd, waarin we aandacht besteden aan het lijden en sterven van Jezus. Welkom in deze dienst, in de Gereformeerde kerk aan Het Singel, om 10.00 uur.

Naar het overzicht