Ds. H.O. ter Beek

Hoe kun je concreet leerling van Jezus zijn? Een belangrijke vraag, want daartoe zijn we geroepen. Onder andere: door tevreden te zijn en niet jaloers op anderen.

Enkele vragen die hierbij opkomen: zeggen we niet heel snel dat we tevreden leven en niet jaloers zijn, want we zijn toch nette mensen? Maar kan jaloezie toch onbewust een factor in ons leven zijn? Hoe kun je dat merken? En hoe kun je concreet als een tevreden mens leven? Welke keuzes maak je dan? We lezen in de dienst over koning Achab die zo graag iets wil hebben wat van een ander is: de wijngaard van Nabot. Zie waar het hem brengt… Het thema voor deze dienst is een onderdeel van de reeks die aan bod komt bij de kringen. Dit onderwerp wordt niet in de kringen besproken, maar wel bepreekt. Welkom in de dienst, om 24 januari in de Gereformeerde kerk aan Het Singel, 10.00 uur.

Naar het overzicht