Visie en missie

Onze basis is de liefde en genade van God die we in Jezus Christus hebben leren kennen. We willen ons laten leiden door de Heilige Geest als een gemeenschap van christenen die de liefde van God in ons midden ervaren en daarom liefde voor elkaar willen hebben. We willen God dienen door de mensen om ons heen, dichtbij en veraf, te dienen. We verlangen ernaar om te groeien in toewijding aan de Heer Jezus Christus en het Koninkrijk van God. We hopen dat anderen zo ook in aanraking komen met Jezus. Wij willen God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest eren en aanbidden.

 

Visie

Onze visie is, dat wij in de toekomst nog steeds een levende, getuigende en aansprekende gemeente van Jezus Christus zijn.

Missie

Onze missie (hoe we de visie willen realiseren) is: omzien naar elkaar door een ont-moetende gemeente te zijn. Geloven doe je samen. En we komen verder als we het geloofsgesprek voeren, met elkaar, met medegelovigen uit andere christelijke gemeenten en met buitenstaanders. Dit geloofsgesprek is een ont-moeting. Er staat een streepje tussen ‘ont’ en ‘moeten’ omdat we dit gesprek willen voeren zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2012.