Vrijwilligersavond

Uit dankbaarheid willen wij een gezellige avond aanbieden aan alle vrijwilligers en personeel die zich ingezet hebben t.b.v. onze kerk. Het is geweldig wat er allemaal uitgevoerd wordt om de gemeente te laten bloeien.

Het voorstel is: vrijdagavond 25 januari vanaf 19.00 uur. Let op: we gaan niet alle vrijwilligers persoonlijk uitnodigen, maar iedereen die zich d.m.v. arbeid op wat voor manier dan ook heeft ingezet, is van harte welkom met partner. Wel vragen we u dringend u op te geven voor 18 januari i.v.m. de voorbereiding.

Voor opgave kunt u zich melden bij Renske Westerhuis, via het mailadres (r-westerhuis@hotmail.com) of via de telefoon (06 101 018 50). Een ieder die speciale dieetwensen heeft kan dit ook aangeven via Renske.

We hopen op een geweldige opkomst.

Naar het overzicht