Vooraankondiging REFO 500 vergadering op DV 4 april a.s.

Tweemaal per jaar organiseert de REFO 500 Werkgroep een bijeenkomst voor de drie kerken in Zwartsluis. De voorjaarsvergadering willen wij DV. houden op donderdag 4 april a.s. om 20.00 uur in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt aan de Zomerdijk. Spreker voor deze avond is Hans Meerveld uit Hasselt. Hij is in het najaar van 2018 gepromoveerd op een onderzoek naar de catechisatie onder jongeren. Hij zal ons meer vertellen over de aanpak en uitkomsten van het onderzoek. Meerveld sprak voor zijn onderzoek in vier kerken met catecheten en jongeren, vroeg naar doelen en bracht opbrengsten in kaart. Van de vier waren er twee protestants (PKN, een in de stad en een op het platteland), was er eentje vrijgemaakt en eentje een samenwerkingsgemeente van vrijgemaakt-, christelijk- en Nederlands-gereformeerden. Een mooi onderwerp voor jongeren en ouderen om te zoeken naar verbinding in de kerk. Jongeren willen ervaren dat ze erbij horen. Reserveer 4 april alvast in uw/je agenda.

REFO 500 Werkgroep Froukje Halfmouw, Jannie de Lange, Egbert Knoeff, Barend Vinke, Roel Huls

Naar het overzicht