’Van machteloosheid naar kracht’ Alzheimer Trefpunt Zwartewaterland

’Van machteloosheid naar kracht’

Op maandag 22 januari is er weer een avond van het Alzheimer Trefpunt in Zwartsluis.
Onderwerp deze avond is ‘Van machteloosheid naar kracht’. Wanneer je geconfronteerd wordt met dementie, kan dit ge-voelens van machteloosheid, verdriet en boosheid veroorzaken. Er ontstaat een rouwproces, zowel bij de persoon met dementie als bij zijn naasten. Tijdens deze avond spreken we met elkaar over de impact van dementie en over hoe je weer meer grip kunt ervaren op de situatie waarin je je bevindt.
Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De avond wordt gehouden in Woonzorgcentrum ‘De Schans’, Purperreigerlaan 34 in Zwartsluis. Het programma begint om 19.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. De entree en koffie/thee zijn gratis. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 06 13014955, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.

Naar het overzicht