Rekeningnummer

 De rekening bij de ING bank - NL19 INGB 000 884 706 - is opgeheven. Wilt u in het vervolg gebruik maken van rekeningnummer - SKG NL80 FVLB 063 581 1073?

Het emailadres - linekestrating@gmail.com - komt te vervallen. Het nieuwe emailadres is: administratie@gereformeerdekerkzwartsluis.nl Wilt u deze wijzigingen ook doorvoeren in het (groene) jaarboekje?

Naar het overzicht