Reis door de bijbel

Als je gelovig bent, leef je tussen Genesis en de Openbaringen en op reis door de bijbel onderga je heel veel verschillende ervaringen. De eerste vijf boeken van het Oude Testament vormen samen de wet. In Genesis wordt het verhaal van de Schepping prachtig en beeldend uiteen gezet. In Exodus krijgen we de tien geboden, in steen gegraveerd. Maar ondanks die regels gaat er toch heel wat verkeerd. Met de tien woorden is het leven geen dropping meer, waardoor je in het duister rond moet wandelen, maar een speurtocht met heldere aanwijzingen, waar je naar kunt handelen. Na de vijf van de wet, volgen negen historische boeken. Daarin kun je de Richteren en de eerste Koningen opzoeken. Dan volgen de poëtische boeken, ook weer vijf in getal. Waarom ze zo heten lees je in Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en in Hooglied bovenal. Maar ze lopen ook over van wijsheid waar we veel van kunnen leren. In de Psalmen en het Hooglied staat hoe je God en elkaar kunt eren. Van de profetische boeken zijn er in totaal zeventien. Van profeten werd gezegd dat zij de toekomst konden zien. God gaf hen de opdracht een boodschap door te geven, Dat het volk moest veranderen en weer naar Zijn geboden moest gaan leven. Tussen het oude en nieuwe Testament ligt een tijd van meer dan 400 jaar. Maarten Luther plaatste de “apocriefe” boeken daar. Dan komen we bij het nieuwe Testament, dat begint met de vier evangelisten. Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes waren degenen die het meest van Jezus wisten. In de Handelingen der apostelen wordt het goede nieuws verder verspreid. Vervolgens verschijnt in eenentwintig brieven het evangelie bijna wereldwijd. Paulus schreef er dertien aan diverse gemeenten en aan mensen die hij kende. De schrijver aan de Hebreeërs is een grote onbekende. Rest dan nog de overige zeven; die zijn door Jakobus, Petrus, Johannes en Judas geschreven. Dat brengt ons bij het laatste en waarschijnlijk ook wel het moeilijkste bijbelboek. Daarin gaan we bij Johannes op het eiland Patmos op bezoek. God gunt hem visioenen om het einde der wereld te zien en daar tóch kracht uit te putten en vertroosting bovendien. Wij mogen God ook vragen, als we weer eens zijn verdwaald, blijf bij ons Heer, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. Net als Johannes mogen wij geloven, tegen alle onheil in, dat ons aardse eind geen einde is, maar een hemels nieuw begin!

Alida Santbergen 2018

Naar het overzicht