Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Privacybeleid.

Vanaf 25 mei is de AVG van toepassing en dit is ook van toepassing voor ons als kerkelijke gemeente. U heeft over deze wet waarschijnlijk al veel gehoord en gelezen en wellicht gedacht dat het erg ingewikkeld is. En dat is het ook. Het gaat over privacy, uw privacy. Ieder mens heeft recht op z’n eigen gegevens, wat is vastgelegd, wat weet een ander over mij. Gezien de recente commotie over Facebook is het logisch dat hier aandacht aan besteed wordt. Maar het is wel ingewikkeld en brengt veel werk met zich mee.Tegenover het recht van ieder persoonlijk staat ook het recht van een kerkgemeenschap. Als kerklid zijn wij verbonden aan een kerk.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft daarom modellen opgezet die zowel recht doen aan de rechten van de individu, als ook aan de rechten van de kerken. Immers juist binnen een kerk willen we wel een gemeenschap vormen en kiezen wij ambtsdragers.

De kerkenraad heeft inmiddels het nodige voorwerk gedaan voor een Privacyverklaring. Deze verklaring is gebaseerd op het PKN model. Binnen dat model kunnen wij keuzes maken of de huidige praktijk van werken aangeven.

Aangezien er nog veel werk te doen is kiezen wij er voor nu bekend te maken dat de eind coördinator van de privacy-zaken de Kerkenraad is en dat de scriba de contactpersoon is. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

Op dit moment is er reeds een eerste model van de privacyverklaring. Na de diverse controles en besprekingen zal deze o.a. gepubliceerd worden via de website. Later kan er nog op verschillende manieren aandacht aan besteed worden. Via kerkbode, op een reguliere gemeentevergadering, in de portalen, via het groene boekje etc. U wordt daar tijdig over geïnformeerd.

Via deze mededeling weet u dat er inmiddels veel werk is verzet, dat u voor vragen op korte termijn al bij de scriba terecht kunt en daarnaast vragen wij u om begrip voor de ingewikkelde uitwerking en vastlegging voor diverse onderdelen in onze organisatie.Echter het mooie van een kerk is dat ambtsdragers nu al gebonden zijn aan geheimhouding en dat wij ook nu al proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonlijke wensen.

 Namens de kerkenraad, op verzoek van het moderamen,

Herman van Dijk.

Naar het overzicht