Het Leerhuis

Het doel is om samen te groeien in Christus. Het onderwijsprogramma zal mensen helpen om te leren en te groeien in het geloof. Het doel is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei, waardoor de relatie met God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest kan worden verdiept.

VISIE
Wij willen niet-christenen en medechristenen helpen om steeds dichter bij God komen te staan en steeds meer te lijken op het beeld van Jezus, door onderwijs aan te bieden. Hierdoor leren we om onze leefwijze steeds meer te verbeteren en te laten lijken op die van Jezus. Waardoor er een goed gerucht ontstaat en we steeds meer mensen kunnen binden en in relatie kunnen brengen met Jezus.

MISSIE
Het is onze missie om God , elkaar en onszelf te ontdekken en ontmoeten via onderwijs.


SAMEN GROEIEN IN JEZUS CHRISTUS
Samen groeien in Christus is gericht op persoonlijke groei, vanuit eerlijke en oprechte gevoelens vanuit het hart,vanuit dankbaarheid voor je relatie met de Heer.

Wij zien geloof als een zaadje, dat kan groeien als we ons geloof uitoefenen. Als we zorg geven aan, door tijd te besteden en voeding te geven, door onderwijs, kan het zaadje groeien. Als het zaadje groeit, en we het onkruid er vandaan houden zullen we steeds meer op Christus lijken. Binnen het ‘leerhuis’ willen we helpen om het zaadje van ons geloof te voeden, door te bidden, de bijbel te lezen en te onderwijzen en door elkaar als christenen te ontmoeten. We proberen elkaar te bemoedigen om niet toe te geven aan de verleiding om te zondigen, waardoor we geestelijk kunnen groeien en steeds dichter bij God kunnen leven. Dit zal vruchten in ons leven voortbrengen die Hij voor ons heeft ontworpen. God brengt ons een vreugde en een vrede in het leven die alle omstandigheden kunnen weerstaan (Filippenzen 4:7). Daarnaast wil God ons door de kracht van de Heilige Geest vele zegeningen geven.

Geestelijke groei zal ons helpen te ontdekken welk plan God met ons leven heeft. God heeft ons toegerust met Geestelijke gaven, om met deze gaven in de behoeften van andere gelovigen te voorzien. Elk mens heeft op zijn minst een geestelijke gave, waardoor we allemaal een doel hebben in God’s dienst. Geen enkele gave is superieur aan de andere.

In September 2012 ging het leerhuis van start met een eerste semester waarin 11 cursussen werden aangeboden. Cursusleiders en professionele trainers van zowel binnen als buiten de deelnemende gemeentes geven leiding aan het groei- en leerproces. In drie programma lijnen (Bijbel-, Thema- en trainingsprogramma) wordt op vier geloofsgroei niveaus een gevarieerd onderwijsprogramma aangeboden. Het Leerhuiscursusprogramma wordt steeds aangevuld en vernieuwd.

Seizoen 2017/2018:

In de maand oktober starten er diverse cursussen bij Het Leerhuis.
Hieronder een overzicht van het aanbod van de maand oktober.


Dinsdag 3 oktober, Discipelschap 2, Het Trefpunt Zwartsluis
Leren dienen in de gaven van de geest. Wie eerder de cursus Discipelschap 1 heeft gevolgd, wordt van harte uitgenodigd om verder te gaan met cursus 2.
Aanvang: 19.30 uur, kosten € 30,- inclusief boek

Woensdag 4 oktober, De Bijbel door (OT), De Poort Zwartsluis
De bijbel is het beste te begrijpen als we de grote lijn een beetje te pakken heb-ben. In deze cursus gaat u in 10 avonden de hoofdlijn van het Oude Testament bespreken. Aanvang: 19.30 uur, kosten € 15,- (aanschaf boek € 16.50)

Donderdag 5 oktober, Ministry, Ontmoetingskerk Hasselt
Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest. De cursus helpt om meer zicht te krijgen op het belang van gebed. Het geeft ook praktische oefeningen om persoonlijke voorbede te leren. Aanvang: 19.30 uur, kosten € 20,- inclusief boek

Donderdag 5 oktober, Gitaarles ( 8-17 jaar en 18 jaar e.o) De Poort Zwartsluis
Houd je van gitaarmuziek en zou je het zelf wel willen leren spelen? Dan is deze cursus iets voor jou.
Aanvang: 19.00 en 20.00 uur, kosten € 15,- (bij opgave leeftijd doorgeven)

Woensdag 11 oktober, Gebedsgenezing, De Poort Zwartsluis (Thema-avond)
Gebedsgenezing? Samen zoeken naar wat we in Jezus ontvangen hebben en mo-gen uitdelen en kijken naar onze twijfels en vragen als God niet geneest.
Aanvang: 20.00 uur, kosten vrijwillige bijdrage

Donderdag 12 oktober, Heilige Geest, Ontmoetingskerk Hasselt
Samen nadenken en praten over de Heilige Geest. Hoe ontvangen we de Heilige Geest en krijgt hij ruimte in ons leven. Aanvang: 19.30 uur, kosten € 15,-

Maandag 16 oktober, Feesten van Israël, de Schakel Genemuiden
Op deze avonden aan de slag met de profetische boodschap van deze feesten en ook hoe deze feesten vervulling vinden in Christus.
Aanvang: 19.30 uur, kosten € 15,-

Donderdag 19 oktober, Discipelschap 1, Ontmoetingskerk Hasselt
Wil je Jezus beter leren kennen en verlang je er naar om Hem echt te gaan volgen en dienen in de kracht van de Heilige Geest? Dan is deze cursus een inspiratie en uitdaging voor jou. Aanvang: 19.30 uur, kosten 30,- (inclusief boek)

Meer informatie vindt u op onze website www.leerhuiszwartewaterland.nl en in ons programmaboekje. U kunt zich opgeven via de website!
Wij hopen u te mogen ontmoeten.